PODGORICA

  1. 57 Herceg Novi (Casa Igalo)
  2. 42 Kotor (Seamount)
  3. 35 Herceg Novi (Triatlonci)
  4. Budva (Budvanski plivači)
  5. Kotor (Leteći šugamani)
  6. Podgorica (Nautica)