Duga Resa

  1. Kljuka 29
  2. Mrežnica 29
  3. Duga Resa 21
  4. Rijeka 16