Belišće

  1. 58 Valpovo, Žabari
  2. 51 Belišće, Belišće
  3. 39 Osijek, Lege sa Kopike
  4. 26 Osijek, Sveučilište u Osijeku
  5. 12 Harkany, Orange Harkany team
  6. 9 Bizovac, Bizovac