Bar

  1. 49 Herceg Novi – Ponovno sastavljeni
  2. 48 Kotor – Leteći šugamani
  3. 37 Bar – Bar
  4. 23 Bar – Samoljot
  5. 20 Podgorica – Budućnost
  6. 14 Bar – Mavrovo
  7. 14 Bar – Sea Star